top of page

GUEST BLOG. 'TOMORROW': 24 hours in the life of tehran, by Mohsen Nourani

Updated: Oct 23, 2021
VIDEO BLOG: COMPOSER FOCUS‘TOMORROW’, 24 HOURS IN THE LIFE OF TEHRAN


As part of a series of blog posts exploring how composers have engaged with and responded to the city of Tehran, in this post we meet Tehran-based composer Mohsen Nourani and learn more about his piece ‘Tomorrow’, a work for solo piano set to a videoscape of Tehran made by filmmaker Mojtaba Koohi.

Hello Mohsen and thanks for joining us today...آیا می توانید ابتدا با بیان بیشتر درباره سابقه و کار خود به عنوان آهنگساز سبک موسیقی خودتان را بگویید و اینکه موسیقی خود را چگونه توصیف می کنید؟


من از سال 2000 فعالیت جدی موسیقی ام را آغاز کردم. پس از آموزش چندین ساله موسیقی به صورت خصوصی، از سال 2008 فراگیری موسیقی را در دانشگاه با نوازندگی ویولنسل ادامه دادم و البته به صورت موازی هم فعالیت آهنگسازی داشتم. با راهیابی به دانشگاه در مقطع ارشد آهنگسازی، مقوله آهنگسازی برایم شکل جدی تری به خود گرفت و همزمان شروع به پژوهش در موسیقی نیز نمودم و به سبب علاقه مندی به پژوهش نیز یکبار دیگر در دانشگاه در مقطع ارشد رشته اتنوموزیکولوژی خواندم که تاثیر بسیار زیادی در نگرش من به موسیقی گذارد. سبک موسیقی من بیشتر در حوزه موسیقی کلاسیک با بهره گیری از متریال فولک و موسیقی دستگاهی ایران است. تلاش میکنم در سبک شخصی نگاه به موسیقی فولک در شیوه کلاسیک داشته باشم.Could you start by telling us about your background and your work as a composer. How would you describe your music/musical style?


I started my serious music career in 2000. After teaching music privately for many years, I continued to study music at the university in 2008 playing ‘cello, and also worked as a composer. Upon entering the university for a Master's degree in composition, I became more seriously involved in composition work and at the same time started researching music. Due to my interest in research, I studied ethnomusicology once again at the university for a Master's degree, which had a great impact on my attitude to music. My music style is mostly in the field of classical music, using Iranian folk and instrumental music. I try to look at folk music in a classical style through my personal style.
. آیا می توانید درباره قطعه "فردا" برای ما صحبت نمایید؟ ایده کار از کجا شکل گرفت و سعی داشتید در موسیقی چه چیزی را منتقل نمایید؟


خلق قطعه فردا در سال 2011 همزمان با تحصیل من در دانشگاه در مقطع ارشد آهنگسازی بود که مطمئنا بدون تاثیر از فضای آموزش آهنگسازی در دانشگاه نبود. اما، در مجموع، از سالها قبل رخدادهای و جزئیات پیرامون زندگی برایم اهمیت زیادی داشت. همواره در مسیر رفت و آمد شهری تلاش میکردم و حتی میکنم تا به محیط پیرامون، رفتار شهروندان و عابران پیاده و صدای محیطی توجه داشته باشم. در این رفت و آمدها تمام آن چیزی که در یک 24 ساعت از زندگی در شهر تهران در یک جریان تقریبا روزمره اتفاق می افتاد، اعم از: ترافیک، شلوغی، آلودگی صوتی و احساس کلافه‌گی (مخصوصا در رفت و آمد روزهای گرم تابستان) را تلاش نمودم در موسیقی نشان دهم. و آکورد معلق پایانی این اثر هم نمایشی از تکرار این رخداد برای زندگی در یک فردای دیگر در شهر تهران است.Could you tell us about the piece ‘Tomorrow’. Where did the idea come from and what were you trying to convey in the music?


The creation of ‘Tomorrow’ (2011) coincided with the time when I was studying for a Master's degree in composition, and was influenced by the atmosphere of composition education at the university. Overall, the events and details of life have been very important to me for years. I have always tried to pay attention to the surrounding environment, the behaviour of citizens and pedestrians, and the ambient noise. In the process of commuting, everything that happened in a 24-hour life in Tehran in an almost daily flow, including: traffic, congestion, noise pollution and a feeling of clutter (especially in the commute of hot summer days) I tried to show in music. And the final suspended chord of the work is intended to convey the repeating of this event to live in another tomorrow in Tehran.. این ویدئو برای ما داستانی از یک روز زندگی تهران را بازگو می کند. چند مدت است که در تهران زندگی می کنید؟ امکانش وجود دارد کمی در مورد رابطه خود با شهر و اصوات آن صحبت کنید؟


من 20 سال است که در تهران زندگی میکنم. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران در طول حدود سه دهه اخیر در یک جریان تند تغییرات شهری قرار گرفته است. هجوم مردمان شهرهای دیگر برای زندگی در تهران برای رسیدن به امکانات بیشتر و افزایش ظرفیت های تجاری و اقتصادی در تهران و تغییرات در بافت مرکز و حومه تهران همگی موجب شده است که سیمای ظاهری و باطنی این کلان شهر تغییر یابد. به همین نسبت آلودگی صوتی و بهتر است بگوییم در خیلی از موارد ناهنجازیهای صوتی زیاد شود. برخی صدا که در بیشتر موارد واقعا آزاردهنده میشود و در بلند مدت هم میتواند عوارض تخریبی برای شهروندان ساکن تهران داشته باشد.This video tells us a story about a day in the life of Tehran. How long have you lived in Tehran? Can you talk a bit about your relationship with the city and its sounds?


I have been living in Tehran for 20 years. The city of Tehran, as the capital of Iran, has undergone rapid urban change for the last three decades. The influx of people from other cities to live in Tehran, to achieve more facilities and increase the commercial and economic capacity of Tehran and changes in the texture of the centre and suburbs of the city have all caused changes in the appearance and interior of the metropolis. Similarly, noise pollution - and perhaps it is better to say that in many cases noise abnormalities – have increased, including many sounds that are very annoying and in the long run can have a serious impact on people living in Tehran.. چه اندازه با فیلمساز همکاری داشتید؟ آیا در مورد انتخاب تصاویر بحث کرده اید یا ایشان آن ها را انتخاب کرده است؟

ایده شکل گیری موسیقی ساخته شده من با تصویر از زمانی آغاز شد که من درباره شهر تهران با یکی از دوستان فیلمساز در حال گفتگو بودم. تصورات دیداری و ذهنی خودم را در ساخت این موسیقی را برایش توضیح دادم و ایشان موسیقی را گوش داد و ابراز تمایل کرد که بر روی این موسیقی با توجه به توضیحات من یک تصویر مناسب بسازد و آن چیزی که شما اکنون می بینید حاصل گفتگوی چند روزه من با دوست فیلسماز بوده است. بله. من تصویر کلی ذهنیت ساخت این موسیقی را به ایشان توضیح دادم و طی چند مرحله این کار پایانی شکل رسید.How closely did you work with the filmmaker? Did you discuss the choice of images or did he select those?


The idea for the work started when I was talking about the city of Tehran with a friend of the filmmaker. I explained my visual and mental imaginations in making this music and he listened to the music and expressed a desire to make a suitable image according to my description. What you see now is the result of a few days of conversation with the filmmaker’s friend. I explained to him the overall picture of what I had in mind with the music, and in a few stages, the work was finalized.

.موسیقی بعد از ویدیو ساخته شده است یا قبل از آن؟


موسیقی قبل از ویدئو و با توجه به مشاهده تصویری و ملموس من از زندگی در شهر تهران صورت گرفت و سالهای بعد با دوست فیلمساز راجع به ساخت تصویر آن گفتگو کردیم.Was the music composed after the video or before?


The music was made before the video and based on my visual and tangible experiences of life in Tehran; and a few years later I talked to a friend of the filmmaker about making the visual images.


. آیا می توانید در مورد فرآیند مطابقت تصاویر با موسیقی پیانو و همچنین صداهای اضافی محیط صحبت کنید؟ آیا آن صداها توسط خودتان ضبط شده است؟

من موسیقی ساخته شده را با تمام جزئیات برای فیلسماز شرح دادم و یک مجموعه صدای محیطی ضبط شده از قبل را که در رفت و آمدم از شهر تهران ضبط کرده بودم را هم در اختیار ایشان قرار دادم و پس از چند مرتبه ادیت، کار پایانی شکل گرفت. برخی از صداهایی که در فیلم می شنوید، توسط من ضبط شده بود و برخی از صداها را در گفتگو با فیلمساز به توافق رسیدیم که به عنوان یک واقعیت تصویر و صدای همزمان تصویربرداری شده اورجینال در کار نگه داریم تا اصالت و واقعیت کار بیشتر نمایان شود.Can you talk about the process by which you matched the images to the piano music and also the additional ambient sounds. Were those sounds recorded by you?


I explained the music in full detail to Mojtaba (Koohi), the filmmaker, and gave him a collection of pre-recorded ambient sounds that I had recorded around Tehran; after a few edits, the final work was done. Some of the sounds you hear in the film were recorded by me, and we agreed to use some of these in discussion with the filmmaker as an original image and sound simultaneously filmed to enhance the originality and reality of the work.


. آیا موارد دیگری می خواهید در مورد ویدیو و موسیقی بگویید؟


همانگونه که من در توضیح این اثر قبلا گفتم این موسیقی تصورات ذهنی من از یک 24 ساعت زندگی در شهر تهران و بویژه در تابستان گرم و شلوغ بود؛ و مطمئنا هر شخصی که در تهران زندگی می کند شاید تصورات دیگری از زندگی در این شهر و مواجه شدن با صداهای محیطی آن داشته باشد. بنابراین، میتوان خیلی از فاکتورهای تاثیرگزار را از تصورات ذهنی و دیداری هر فرد از زندگی در محیط خود داشته باشد. شاید هنرمندان دیگر و یا آهنگسازان دیگری باشند که نوع نگاهشان متفاوت باشد. بهرحال این تجربه من بود که با تصویر (تقریبا به نظرم همسو) دوست فیلمسازم منجر به شکل گیری این مجموعه گردید. اکنون، تا چه اندازه قطعه "فردا" توانسته مقصود و ذهنیات من از 24 ساعت زندگی در تهران را برای شنونده و بیننده نمایان سازد، را باید مخاطب اثرپاسخ دهد.Is there anything else you’d like to say about the video and its music?


As I said before, this music was my mental imagination of a 24-hour life in Tehran, especially in a hot and crowded summer. Surely every person who lives in Tehran will have other ideas about living in this city and experiencing its environmental noises and many influential factors can be derived from each person’s mental and visual perception of life in their environment; other artists or composers will hear the city differently. Anyway, it was my experience that led to the formation of this video with my filmmaker friend. To what extent the piece ‘Tomorrow’ has been able to show my purpose and mentality of 24 hours of life in Tehran to the listener and viewer, will be for the audience to decide.Biography

Mohsen Nourani holds a Bachelor’s degree in cello playing and a Master’s degree in composition from the University of Tehran. As well as composing solo and orchestral works and film music, he has studied ethnomusicology and after graduating in this field from Tehran University of Arts he continued composing, teaching and researching. Mohsen is concerned with the use of elements of folk and Iranian classical music in his works, as well as an interest in ambient sounds and research on the phenomenon of sound and infrasonics. In collaboration with #Sonictehran group, he seeks to discover the unspoken and unheard-of sound of Tehran so that he can help other researchers in this project.
0 comments

Comments


bottom of page